Psychoedukacja

Psychoedukacja to wciąż mało popularna w Polsce, choć doceniana na całym świecie forma wsparcia psychologicznego. Psychoedukacja nie powinna być mylona z psychoterapią, to raczej forma „edukowania” w zakresie wybranego obszaru. Ma na celu wyposażyć pacjenta/-tkę w konkretne metody radzenia sobie, a także zwiększyć zakres wiedzy dotyczący jego trudności (np. choroby) oraz samoświadomości objawów. Jest to również forma próby przeformułowania stosunku do swojej choroby lub choroby bliskiej osoby.

Psychoedukacja może mieć charakter indywidualny i grupowy. Zwłaszcza zajęcia grupowe zdają się stanowić (według badań) optymalną formę pomocy dla wielu osób, ponieważ oprócz treści edukacyjnych otrzymujemy również wsparcie społeczne od uczestników zajęć, na co dzień zmagających się z podobnymi problemami.

Kiedy i dla kogo?

Dla opiekunów osób dorosłych i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi oraz dla samych chorych (po urazach mózgu, po udarach, z podejrzeniem choroby otępiennej (demencji), w trakcie przebiegu niektórych chorób neurologicznych, np. choroby Parkinsona oraz chorób somatycznych (cukrzyca, choroby nerek, choroby płuc, trudności poznawcze po chemioterapii itd.), a także Choroby Afektywnej Dwubiegunowej. Zaznaczamy , że nie prowadzimy konsultacji dla dzieci ze spektrum autyzmu, pozostawiając to osobom specjalizującym się w tym obszarze. 

Możliwość wizyty domowej.

Oferta dla pacjentów/-ek

Częściowy dochód z każdego działania odpłatnego jest przeznaczany na cele statutowe Fundacji.

– psychoedukacja indywidualna

– psychoedukacja grupowa