Diagnoza i rehabilitacja

Diagnoza neuropsychologiczna to badanie funkcji poznawczych, czyli m.in. pamięci, uwagi, języka, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz funkcji wykonawczych. Na diagnozę składają się różne metody – standardowe testy neuropsychologiczne oraz tzw. próby kliniczne, a więc zadania, które mogą przypominać różne wyzwania, z którymi spotykamy się w życiu codziennym. Bardzo ważną częścią diagnozy jest wywiad z pacjentem oraz osobą bliską, który poprzedza właściwe badanie i pozwala na odpowiedni dobór metod diagnostycznych.  Diagnoza może trwać do 3 godzin.

Diagnoza, która pozwala określić trudności oraz mocne strony pacjenta jest konieczna, aby zaplanować ewentualny proces rehabilitacji poznawczej. Rehabilitacja polega na wykorzystaniu różnych metod wspierających deficytowe funkcje oraz wzmacniające zasoby. Czasami wspieramy tak zwane czynności kompensacyjne, a więc zastępowanie zaburzonych procesów innymi umiejętnościami pacjenta. Badania jednoznacznie dowodzą, że rehabilitacja we wczesnym stadium demencji jest pomocną metodą w procesie leczenia, pozwalającą opóźnić postęp choroby.

Kiedy i dla kogo?

Dla osób dorosłych i dzieci po urazach mózgu, po udarach, z podejrzeniem choroby otępiennej (demencji), w trakcie przebiegu niektórych chorób neurologicznych, np. choroby Parkinsona oraz chorób somatycznych (cukrzyca, choroby nerek, choroby płuc, trudności poznawcze po chemioterapii itd.) w celu ustalenia kierunku wsparcia w procesie rehabilitacji funkcji poznawczych.

Oferta dla pacjentów/-ek

Częściowy dochód z każdego działania odpłatnego jest przeznaczany na cele statutowe Fundacji.

– diagnoza neuropsychologiczna, w tym omówienie i wystawienie opinii psychologicznej 

– sesja rehabilitacji neuropsychologicznej, czyli rehabilitacji funkcji poznawczych (procesy uwagowe, praksja, język, funkcje wzrokowo-przestrzenne, funkcje wykonawcze) oraz trudności emocjonalnych