Nowy Akumulator Społeczny – konkurs na wsparcie młodych organizacji

Opis projektu

10.09-15.12.2021

Fundacja Mózg na Fali zajęła drugie miejsce w konkursie Funduszu Nowy Akumulator Społeczny na wsparcie młodych organizacji, tym samym otrzymując dofinansowanie 9600 zł na zakup materiałów i sprzętu niezbędnych dla początkowego funkcjonowania Fundacji.

Konkurs składał się z trzech etapów: 1) oceny formalnej wniosku, 2) oceny merytorycznej oraz 3) prezentacji i rozmowy z komisją. We wniosku opisałyśmy wizję rozwoju Fundacji na kolejne lata. Szczegółowy opis naszej misji i wizji znajdziecie tutaj.

Przyznana kwota umożliwi nam zakup profesjonalnego sprzętu do kręcenia edukacyjnych wideo oraz testów neuropsychologicznych wykorzystywanych w diagnozach neuropsychologicznych, a także pokryje koszt zakupu materiałów biurowych.