Poprawa zdolności funkcjonowania psychospołecznego w COVID-19

Opis projektu

01.09-31.12.2021​

partner: Fundacja Adapa

Długotrwała izolacja jest szkodliwa dla zdrowia psychicznego i prowadzi do wykształcenia lęku społecznego, co znacząco osłabia uzyskane podczas wcześniejszych działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych efekty.

Projekt jest adresowany do młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową, w tym ze spektrum autyzmu, które poprzez zamknięcie szkół i placówek, ograniczenie mobilności, brak dostępu do terapii i rehabilitacji, doświadczyły poczucia osamotnienia i stresu, co z kolei przyczyniło się do pogorszenia sytuacji tej grupy społecznej. 

Psychologowie z naszej fundacji mają być odpowiedzialni za etap początkowej diagnostyki kwalifikującej do udziału w projekcie obejmującej badanie nastroju (depresja, lęk) oraz progresywnych problemów poznawczych świadczących o rozwoju demencji (metoda eksperymentalna).