Misja i wizja

ikona_ster

Misja i wizja

Zdrowie psychiczne to podstawowy komponent jakości życia i wskaźnik prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Niestety, w Polsce system ochrony zdrowia psychicznego nie działa w sposób adekwatny do potrzeb. Choć od wielu lat słyszymy o rosnącej liczbie osób zmagających się z problemami psychicznymi, zasoby publicznej opieki zdrowotnej w zakresie psychiatrii są ograniczone. Zbyt długi czas oczekiwania na wizytę u psychiatry i psychoterapeuty powoduje, że wielu pacjentów i pacjentek decyduje się na kosztowną opiekę prywatną (o ile mają środki) lub w ogóle rezygnuje z prób otrzymania pomocy.

W ramach Fundacji zamierzamy prowadzić działania, które umożliwią darmowy i szybki dostęp do wysokiej jakości opieki (neuro)psychologicznej. Głównym celem Fundacji jest wspieranie zarówno pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, jak i dorosłych i dzieci z zaburzeniami neuropsychologicznymi (zaburzeniami funkcji poznawczych). Chcemy otoczyć te osoby troską ze względu na niski poziom wsparcia tej grupy ze strony opieki zdrowotnej. Ponadto, kluczowe znaczenie w zdrowieniu ma środowisko pacjentów, dlatego wspieramy również najbliższe otoczenie oraz rodziny podopiecznych.

Dodatkowo podejmujemy inicjatywy edukacyjne kierowane do różnych grup. Dla dzieci i młodzieży przygotowujemy warsztaty o skutecznym uczeniu się, a także o wpływie mediów na ich funkcjonowanie, a dla firm spotkania podkreślające rolę profilaktyki zdrowia psychicznego, w tym w obszarze uzależnienia od pracy.

W swojej działalności podkreślamy pozytywne aspekty zdrowia psychicznego i walczymy z utrwalonymi stereotypami. Używamy pozytywnego języka w komunikacji, do czego nawiązuje nazwa „Mózg na Fali”, symbolizująca dynamizm, optymizm i nadzieję, kojarząca się z nadmorską lokalizacją oraz falami mózgowymi.

Wizja Fundacji zakłada, że tworzymy miejsce przeciwstawiające się wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi i neuropsychologicznymi, oferujące pomoc osobom, które mają do niej utrudniony dostęp, przy stosowaniu pozytywnego stylu komunikacji