Warsztaty na temat cyberzagrożeń

Magdalena Iwanowska wraz z Julią Balcerowską 9 grudnia 2022 r. wzięły udział w konferencji „Cyberprzemoc. Zapobieganie i interwencja„, zorganizowanej przez Urząd Miejski w Kwidzynie. Podczas konferencji Magda przeprowadziła warsztat pt. „Zachowania ryzykowane w mediach społecznościowych – jak rozpoznać i jak właściwie na nie reagować?”, a Julia – „Problematyczne korzystanie z Internetu. Profilaktyka i wczesna interwencja wobec dzieci i młodzieży”. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele i przedstawicielki edukacji, służby zdrowia i policji.