Warsztaty rozwojowe

Nasze szkolenia skierowane są do pracowników_czek szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, firm i organizacji pozarządowych. Prowadzimy też zajęcia dostosowane do dzieci i młodzieży. 

Szanse i zagrożenia cyfrowego świata

Dochód ze szkoleń pozwala na finansowanie statutowej działalności Fundacji.